Medlemmer av referansegruppen

 

Helle Christin Nyhus Norsk Lektorlag
Ingri Bjørnevik Fagforbundet
Elise Håkull Klungtveit Pedagogstudentene
Helena Lund Blostrupsen Elevorganisasjonen
Kjetil Eide NHO/Abelia
Øystein Nilsen LO
Jeanine Norstad Skolenes Landsforbund