Utvalgets hovedoppgave er å foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanning. Hvilke konsekvenser kan det få for tilbud og organisering av etter- og videreutdanning at stadig flere ansatte i barnehage og skole har mastergrad?

Dette er det begrenset kunnskap om. Derfor har utvalget inngått avtale med Rambøll og SINTEF om en undersøkelse av hvilke behov og forventninger ansatte med masterutdanning har til etter- og videreutdanning, spesialisering og karriereveier i barnehage og skole.

Undersøkelsen skal gi kunnskap om hvilke behov og forventninger ansatte med masterutdanning har til etter- og videreutdanning, hva eiere og ledere gjør for å beholde ansatte med mastergrad og hvordan etter- og videreutdanning best kan organiseres for lærere med mastergrad.

Målgruppen for undersøkelsen er lærere med mastergrad i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og kulturskole, inkludert lektorer, studenter som er i siste fase av lærerutdanningen, styrere/rektorer og barnehage- og skoleeiere.